İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453

thsn Tarih Yorum yok 30 Mayıs 2009

İstanbul’un Fethi, 29 Mayıs 1453’te (Jülyen takvimine göre, Gregoryen takvimine göre 7 Haziran 1453), şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis şehrini Sultan II. Mehmed Han’ın komutanlığında fethetmesidir. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, Fatih unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu Roma İmparatorluğu böylelikle sona ermiştir.
İstanbul’un önemi
İstanbul, bölgede önemli bir siyasi güç olan Doğu Roma imparatorluğu’nun başkenti olmasının yanısıra, iki kıtayı ve iki denizi birbiriyle bağlayan stratejik konumu itibariyle de önemli bir merkezdi. Bundan dolayı tarihte pek çok devletin topraklarına katmak istediği bir kara parçasıydı.

Bunun yanında İstanbul, İslam devletleri açısından farklı bir öneme haizdi. İslam peygamberi Muhammed, İstanbul’un Müslümanlar tarafından feth edileceğini 7. yüzyılda sahabelerine müjdelemiş ve İstanbul’u fethedecek komutan ve askerlerden övgüyle bahsetmiştir.[1] Bu sebeple tarihe geçen İstanbul kuşatmalarının büyük çoğunluğu İslam devletleri tarafından yapılmıştır.
Önceki fetih denemeleri:
Karadeniz ile Ege’yi birbirine bağlayan deniz yolu üzerinde kurulu olan İstanbul, günümüzde olduğu gibi o zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi. 1453 yılına kadar farklı zamanlarda, birçok farklı millet ve medeniyet tarafından defalarca kuşatılmışsa da, gerek Bizans’ın sahip olduğu Rum ateşi (grejuva), gerekse şehrin o zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı.

Sayıları 22 olan kuşatmalar sırayla şunlardır:

* M.Ö. 340, Makedonya Kralı Phillippe
* M.Ö. 194, Roma İmparatoru Septim Severus (Başarılı olmuştur. Şehir, Romalıların hakimiyetine geçmiştir.)
* 616, İran Hükümdarı Keyhüsrev
* 626, İranlılar ve Avar Türkleri ortak
* 672, Emevi Halifesi Muaviye
* 712, Emevi Halifesi I. Yezid
* 722, Emevi Halifesi I. Yezid (Yalnızca Galata Limanı alınmış, Arap Camii inşa ettirilmiştir.)
* 782, Abbasiler (Kent haraca bağlanmıştır.)
* 854, Abbasi Halifesi Mütevekkil
* 864, Ruslar
* 869, Abbasiler
* 936, Ruslar
* 959, Macarlar
* 970, Abbasiler (Kent haraca bağlanmıştır.)
* 1203, Latinler (Latinler, İstanbul’u 1261’e kadar ellerinde tuttular.)
* 1302, Venedikliler
* 1348, Cenevizliler
* 1394-1396, Osmanlı Padişahı I. Bayezid
* 1412, Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi
* 1422, Osmanlı Padişahı II. Murat
* 1437, Cenevizliler
* 1453, Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Başarılı olmuştur. Şehir, Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir.)

Bunların yanında Atilla’nın, Vikinglerin, Bulgarların Avarların ve Gotların da kuşatma yaptığı bazı kaynaklarda geçer ama tarihleri bilinmemektedir.
Kaynak:

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453

Yorum Yapın:

Yorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.