Mayın Tasarısı Meclisten Geçti !

Mayın Tasarısı Meclisten Geçti
TBMM’de kabul edilen tasarı  Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra yasalaşacak..
Suriye sınırında 510 kilometre uzunluğundaki mayınlı arazinin, temizleyen şirkete 44 yıla kadar devrini öngören 6 maddelik tasarı, bir aylık gergin maratonun ardından gece mesaisiyle yasalaştı.

Üç alternatifli düzenlemede temizleme işinin öncelikle Genelkurmay’ın da istediği şekilde NATO İkmal ve Bakım Ajansı NAMSA’ya verilmesinin yolu açıldı. 255 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gidecek. Düzenlemeye 91 milletvekili (Vatan Sever) “hayır” oyu verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hudutlarımız, ne satılıyor ne kiralanıyor. Genelkurmay tarafından denetlenmeye ve korunmaya devam edecek. Temizleme işleminden sonra sınır güvenlik sistemi kurulacak. Yeraltına döşenecek sensörler, termal kemaralarla tesis edilecek güvenliğin idaresinde Genelkurmay yetkili olacak” dedi.ÖNCELİK SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA OLMAZSA MALİYE
TBMM Genel Kurulu’nda dün yapılan tekrir-i müzakere (yeniden görüşme) ile mayın temizleme işi için öncelikle Milli Savunma Bakanlığı’na yetki verildi. Bakanlık, Kamu İhale Yasası’nda savunma ve güvenlik hizmetleri için tanınan istisnadan yararlanarak davet usulüyle ihalesiz olarak bu işi yaptırma yoluna gidecek. Bu formülle iş, Genelkurmay’ın da istediği şekilde NAMSA’ya verilebilecek. İkinci alternatif ise işin Kamu İhale Yasası hükümlerine göre Maliye Bakanlığı’nca hizmet satın alınma yöntemiyle yaptırılmasını öngörüyor.

5 YIL TEMİZLEME 44 YIL KULLANIM
İki yöntemde başarısız olunursa arazi yap-işlet-devret yöntemiyle toprağın kullanımı karşılığı ihale edilecek. Yüklenici firma, bedel almaksızın tarım amaçlı kullanmak amacıyla araziyi temizleyecek. Bu süre 5 yılı geçemeyecek. Tarımsal amaçlı kullanım süresi de 44 yıla kadar uzayabilecek. Temizlenecek alanın öncelik sırasını Genelkurmay, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları uzlaşma ile belirleyecek. İhale komisyonlarını Maliye Bakanlığı oluşturacak. İhale şartnamesini de Genelkurmay ile Milli Savunma, Tarım ve Maliye Bakanlıkları belirleyecek.

Sık sık gerilen ve çalışmaları bir aydır kilitlenen Meclis’te dün işi sıkı tutmak için kürsüye Meclis Başkanı Köksal Toptan oturdu. Toptan iki saatlik yemek molasının verildiği tasarının görüşmelerinde ilk kez yaklaşık 13 saat kürsüde kaldı.

İlk gerginlik Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç’in Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “zihinleri mayınlı” sözlerine yanıtıyla başladı. Erdoğan’a “Bizim zihnimiz değil, senin vicdanın mayınlı” yanıtını veren Genç’e AKP sıralarından Başbakan’a “sayın” ifadesini kullanması yönünde laf atıldı. Genç, “Saygı duymadığım insana sayın demem, hesap sorarım. Kendi yandaşlarına kamu kaynaklarını aktaran bir başbakan hiçbir dönemde görülmemiştir” deyince tansiyon yükseldi.

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, AKP milletvekillerine, “Bastırılmış, örtülmüş, karartılmış vicdanlarınızın sesini duymak için bizi dinlemelisiniz” demesi Meclis’te gerginlik yarattı. Bunun üzerine TBMM Başkanı Başkanı Köksal Toptan, oturuma ara verdi. Ancak gerginlik yatışmadığı gibi kavgaya dönüştü. Bazı AKP milletvekillerinin, MHP’li Bal’ın üzerine yürüdükleri görüldü.

İSTİSNA HÜKMÜ UYGULANACAK
Milli Savunma Bakanlığınca mayın temizleme; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan; savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlıkça karar verilen, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesinde özel güvenlik önlemleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren durumlarla ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununun istisna hükmüne göre yaptırılacak.

Mayın temizleme bu usulle olmazsa Kamu İhale Kanuna göre Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınarak yaptırılacak. Mayından temizlenen alanlardaki Hazine taşınmazların tasarrufu, Maliye Bakanlığına geçecek. Maliye Bakanlığı, ihale komisyonlarının oluşum ve çalışmasına ilişkin usulleri, esasları belirleyecek.

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Maliye, Tarım ve Köyişleri bakanlıkları temsilcilerinden oluşacak ortak komisyon, yapılacak işin muayene ve kabulünün yanı sıra ihale şartnamesini de hazırlayacak. Komisyonların görevleri ve çalışmasına ilişkin usulleri bu komisyonca belirlenecek.

3. ALTERNATİF
Mayın temizleme bu iki usulle de olmazsa; Devlet İhale ve Kamu İhale kanunlarına tabi olmadan, Hazineye ait ya da Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanılamayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında ihale edilecek. Mayın temizleme ihalesi, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene verilecek.

Ayrıca, söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum, kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığınca ihale edilecek.

Mayınlı alanda bulunan, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca kurulacak sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, temizletilecek ancak yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak. Bu düzenlemenin uygulanması halinde, ihale komisyonlarının oluşumu ve çalışma esaslarını Maliye Bakanlığı belirleyecek. İhale şartnamesinin hazırlanması, yapılacak işin muayene ve kabulü, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan ortak bir komisyonca yapılacak.

İhaleyi yapan bakanlık gerekli gördüğü hallerde, taşınmazları bir bütün olarak ya da kısımlara ayırmak suretiyle ihale edebilecek. Kanunun uygulanmasına ilişkin bilgi, belge, teknik personel gibi talepler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acilen karşılanacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek.

UZUN MESAİ SONUNDA KABUL EDİLDİ (AKP’nin Çabaları ile)
TBMM Genel Kurulu, dün saat 11.00’de açıldı, birleşimi yönetmek üzere kürsüye TBMM Başkanı Köksal Toptan çıktı.

AKP, CHP, MHP ve DTP, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için ayrı ayrı grup önerisi getirince, mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin yasanın görüşmelerine saat 17.00’de geçildi. Yasanın son 2 maddesi ile tekriri müzakere nedeniyle 2. maddesi üzerindeki son günkü görüşmeler, yaklaşık 9 saat sürdü.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı Genel Kurulda, TBMM Başkanı Toptan milletvekillerini uyarmak durumunda kaldı. 3 madde üzerinde 7’şer önerge verildi, muhalefet milletvekilleri sık sık yoklama talebinde bulundu.

Yasanın görüşmelerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi.

Yasa 255 (toprak satan) oyla kabul edilirken, 91 (toprak muhfazası için çabalayan) milletvekili ret oyu kullandı.

TBMM Başkanı Köksal Toptan, grup başkanvekillerine ve görüşmeleri takip eden milletvekillerine teşekkür ederek, birleşimi bugün saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: http://www.haberkapisi.com/haber/fla…ef=f5haber.com

———————————————————–

Yazık bu Millete İslam’ı kullanarak iktidar olanların vatan toprağını yahudilere peşkeş çekmeleri akıl alır bir durum değil.

Senaryo belli tampon devlet kuruluyor israil buraya yerleşirse önümüzdeki yıllarda Suriye veya İran’a saldırması kaçınılmaz bir gerçek.

İstatistikler:

255 toprak satan

91 toprak muhfazası için çabalayan

204 seyirci (çekimser,  korkak, veya mecliste yoklar)

İsyanı olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur !

Okumanızı tavsiye ederim : Sınırda Tampon Devlet !

"Mayın Tasarısı Meclisten Geçti !" için 1 yorum

  1. güvenlik sistemleri
    23:4310 Kasım 2010
    Cevapla

    teşekkürler çok güzel bir makale olmuş elinize sağlık

Yorum Yapın:

Yorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.